ISO Certificeret

ISO Certificeret


Som et led i forbedringer, er TN værktøjsslibning henholdsvis blevet ISO9001 ISO14001 og ISO50001:2011 certificeret.

Certificeringerne og audit heraf, sker løbende og i takt med de krav som bliver imødeset af kunder.

I maj 2011, blev TN ISO9001 certificeret hos Bureau Veritas
Dette var en større gennemgang af hele virksomheden som skulle ind i nye rutiner og registreringer. Men det har samtidig hjulpet til en mere ensartig process og sporbarhed igennem hele TN værktøjsslibning.
I april 2013, blev TN ISO14001 certificeret hos Bureau Veritas, det var et led i vores miljøpolitik.

I december 2015 er blev vi så ISO50001:2011 certificeret

ISO9001
ISO14001